Edició 2019

Dirigit a


Ludotecaris, ludotecàries i professionals de l'àmbit de l'educació formal i social que vulguin conèixer i aprofundir en els aspectes rellevants del joc en l'àmbit de la transformació social. Jornada sense cost.

Inscripcions

Organitzen


Col·laboren