Ludoteques.cat

QÜESTIONARI D'INSCRIPCIÓ

lI JORNADA DE JOC, SOCIETAT I INNOVACIÓ: LUDOS XXI

 
Dimarts 20 de novembre. Casa del Mar, Barcelona.

 

QÜESTIONARI D’INSCRIPCIÓ


 

Si treballes en una Ludoteca

Text legal:

Aquesta inscripció comporta la cessió de drets sobre les imatges derivades de la
participació a les Jornades. La distribució del material audiovisual resultant podrà
efectuar-se únicament amb caràcter gratuït amb l'objectiu de difondre les activitats de
les Ludoteques Catalanes.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, us informem que les dades que faciliteu en aquest
formulari seran registrades en un fitxer automatitzat i confidencial del qual n'és titular
l’Associació IPA Spain. Podreu exercitar-ne en qualsevol moment els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic
ipaspain@ipaspain.org .